STOP STAV - máme plno pro rok 2024. Dodáváme jen do červeně vyznačených regionů - mapku najdete v Kontaktech. Děkujeme za pochopení.

Ochrana osobních dat

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jsou Lenka Žižková
  IČ 881 58 802 se sídlem Čáslavsko 39, Pacov, 395 01 a Jan Žižka IČ 735 20 811 se sídlem Na Výsluní 1075, Pelhřimov, 393 01 (dále jen: „společní správci“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Čáslavsko 39, Pacov, 395 01

email: info@palandy.cz, truhlarstvizizka@gmail.com

telefon: 775 270 686 (Lenka Žižková) nebo 775 218 318 (Jan Žižka)

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Společní správci nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Společní správci zpracovávají osobní údaje, které jste jim poskytl/a nebo osobní údaje, které společní správci získali na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Společní správci zpracovávají Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a společními správci podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a společními správci; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • na základě péče o zákazníka Vám zašleme do 2 měsíců od uskutečněného dodání emailový dotaz ohledně spokojenosti,
 • vyřízení dotazu přes kontaktní formulář či přes emailovou adresu pro vytvoření nabídky, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz
 1. Ze strany společných správců nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Společní správci uchovávají osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a společními správci a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu v listinné podobě, po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu v elektronické podobě, po dobu 3 let dotazy zaslané v elektronické podobě na emailovou adresu, kdy nedošlo k následnému uzavření smluvního vztahu mezi námi).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů společní správci osobní údaje vymažou.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží – naše doprava nebo přepravní společnost Toptrans,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (dodavatel e-shop řešení- tj. Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 1. Společní správci nemají v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Společní správci prohlašují, že přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Společní správci přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uzamykatelná skříň, antivirový program a jeho aktualizace, počítač opatřený silným heslem.
 3. Společní správci prohlašují, že k osobním údajům mají přístup pouze jimi pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo zasláním přes emailovou adresu, na kterou Vám podmínky ochrany osobních dat zašleme, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Společní správci jsou oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašlou novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste společným správcům poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.